Mülteci Destek Derneği / Refugee Support Center 263 views

This company has no active tenders

Mülteci Destek Derneği / Refugee Support Center

Mülteci Destek Derneği, sığınmacıların, mültecilerin, göçmenlerin, insan ticareti mağdurlarının, uluslararası koruma talep edenlerin ve vatansız kişilerin sorunlarıyla ilgilenmek, yardım ve destek faaliyetleri yürütmek, mevcut ve ileride olabilecek sorunlara ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları, çerçevesinde konunun her boyutuyla ilgili, çözümler aramak ve Türkiye’deki Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde mevcut mevzuatın uluslararası standartlarla uyumlaştırılması yönünde çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info