Expression of interest / Kayıt İlgi Beyanı (tedarikci listesi kayıt beyanı) 212 views

Expression of interest / Kayıt İlgi Beyanı (tedarikci listesi kayıt beyanı)

Background

Shafak was officially established in 2013, while it is founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011. At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.

Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuilding the society on freedom, justice and equality basis.

Hakkımızda:

Şafak, 2011’de Suriye Krizinin ilk aylarında kurulurken, resmi olarak 2013 yılında kurulmuştur. Şafak özünde Suriyeliler tarafından Suriyeliler için oluşturulmuş bir STK’dır; Sürdürülebilirlik ve özerkliğe odaklanarak hayatlarının ihtiyaçlarını onur, eşitlik ve insanlıkla ele almak amacıyla kurulmuştur.

Shafak, kişilerin siyasi veya dini bağlantıları bakmaksızın tüm savunmasız kişilere insani yardım hizmetleri sunmak ve uzun vadede toplumun özgürlük, adalet ve eşitlik temelinde yeniden inşa edilmesine katkıda bulunmak amacıyla var olan tarafsız, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

 

General Objective

Shafak intend extend its pool of suppliers by inviting supplier submitting their expression of interest to participate in its solicitation, Suppliers are requested to express their interest by filling tender documents to demonstrate experience and qualification in provision of the relevant goods or service.

Company shall be registered and submit all required information. The Expression of interest does not constitute a solicitation and Shafak reserve the right to change or cancel the requirement at any time during the solicitation process.  Thus submitting a response to this REOI doesn’t automatically guarantee that your company will be considered for receipt of the solicitation when issued.

Shafak also reserves the right to send the Solicitation Documents to companies who were identified through additional market research or other means to source Shafak requirements

Genel Amaç:

Şafak, tedarikçiyi taleplerine katılmaya davet ederek tedarikçi listesini genişletmeyi amaçlamaktadır, Tedarikçilerin ilgili mal veya hizmetin sağlanmasında deneyim ve yeterliliklerini kanıtlamak için ihale belgelerini doldurarak ilgilerini belirtmeleri talep edilmektedir.

Şirket kayıtlı olacak ve gerekli tüm bilgileri sunacaktır. İlgi beyanı bir talep teşkil etmez ve Shafak, herhangi bir zamanda sürecinde talebi değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Bu nedenle, bu “Kayıt İlgi Beyanı”na bir yanıt göndermek, şirketinizin talepte bulunduğunda talebin otomatik olarak dikkate alınmasını garanti etmez.

Shafak ayrıca, ek pazar araştırması yoluyla gereksinimlerini elde etmek için başka yollarla belirlenen şirketlere Talep Belgelerini gönderme hakkına sahiptir.

 

Closing Note: Vendors interested in participating in the planned solicitation process should complete/submit the Vendor Response Form of this EOI before closing date 10 Mar 2021

Kapanış Notu: Planlanan talep sürecine katılmakla ilgilenen satıcılar, 10 Mart 2021 kapanış tarihinden önce bu “Kayıt İlgi Beyanı” Satıcı Yanıt Formunu doldurmalı / sunmalıdır.

 

Request for Quotation: Any questions or requests for clarification or further information regarding this Invitation or the EOI process must be submitted to the organization contact in writing at least 2 working days prior to the EOI closing time.

Fiyat Teklifi Talebi: Bu Davet veya “İlgi Beyanı” süreci ile ilgili herhangi bir soru veya açıklama veya daha fazla bilgi talebi halinde, “İlgi Beyanı” kapanış saatinden en az 2 iş günü önce yazılı olarak organizasyon yetkilisine iletilmelidir.

 

Disclosure of EOI contents and EOI information: Invitee’s responses will be treated as confidential by the organization. The organization will not disclose the information contained in an invitee’s response.

İlgi Beyanı” içeriğinin ve “İlgi Beyanı” bilgilerinin ifşa edilmesi: Davetlinin yanıtları organizasyon tarafından gizli tutulacaktır. Kuruluş, davetlinin yanıtında yer alan bilgileri ifşa etmeyecektir.

 

Evaluation: EOI will be evaluated in terms of their responsiveness to the EOI specifications and requirements as well as such additional criteria as set out in this set of EOI documents.

Shafak may choose to conduct site visit or interview with the shortlisted suppliers for certain category.

The Company/Service Provider shall bear all costs associated with the preparation and submission of the Application and Shafak will not in any case be responsible and liable for the costs incurred.

Değerlendirme: “Kayıt İlgi Beyanı” şartnamelerine ve gereksinimlerine yanı sıra bu “Kayıt İlgi Beyanı” belgelerinde belirtilen ek kriterlere yanıt verme açısından değerlendirilecektir.

Şafak, belirli kategoriler için kısa listeye giren tedarikçilerle saha ziyareti veya görüşme yapmayı seçebilir.

Şirket / Hizmet Sağlayıcı, Başvurunun hazırlanması ve sunulması ile ilgili tüm masrafları karşılayacaktır ve Shafak, oluşan masraflardan hiçbir şekilde sorumlu ve yükümlü olmayacaktır.

 

Submission : Interested companies are invited to submit their EOIs for consideration by email: [email protected].

Gönderme(Başvuru): İlgilenen şirketler “Kayıt İlgi Beyanı” e-posta yoluyla göndermeye davet edilir: [email protected].

____________________________________________________________________

  • A complete set of documents may be obtained by interested suppliers from the link:

İlgili tedarikciler bu bağlantıdan eksiksiz dokümanları elde edebilir:

http://bit.ly/3aLhP05          

 

  • To help us track our procurement effort, please indicate in your email where (ngotenders.net) you saw this tender/procurement notice.
  • İhale/satın alım sürecinin takibi adına bu ilanı nerede (ngoteders.net) gördüğünüzü  e-postanızda belirtmenizi rica ederiz.

Start application10 Feb 2021

The deadline for application10 Mar 2021.

          Submission:

The last date to submit documents is:  10 Mar 2021 to email: [email protected].

Share this tender/job

Shafak was founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011, and by 2013 it was officially established as a formal NGO (Non-Governmental Organization). At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.
Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuild the society on freedom, justice and equality basis.

Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info