National Short-Term Consultants under the EU-CoE Joint Project on “Promoting Alternative Dispute Resolution (ADR) in Turkey”/“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Projesi Kapsamında Kısa Dönemli Ulusal Uzman İhale Çağrısı 119 views

(Turkish follows)

The Council of Europe initiates a call for the provision of national short-term consultancy services in the areas of “conciliation in criminal matters, mediation and arbitration as well as strategic and policy development of ADR mechanisms” under the framework of the EU / CoE Joint Project on “Promoting Alternative Dispute Resolution (ADR) in Turkey”.

The purpose of this call is to create a pool of interested national consultants with the relevant background and work experience to support the implementation of the project.

Interested candidates are invited to apply as described in the clauses Tender Rules and Documents to be Provided of the attached Tender File before the deadline, 23 April 2021. (23:59, GMT+2 -Ankara- time zone)

  • Tenders shall be submitted by email only (with attachments) to the following email address [email protected], with the following reference in subject: ADR Project. Tenders addressed to another email address will be rejected.

 

  • To help us track our procurement effort, please indicate in your email where (ngotenders.net) you saw this tender/procurement notice.

 

All questions shall be submitted by 13:00 (GMT+2 -Ankara- time zone) on 19 April 2021 and shall be exclusively addressed to the email address indicated above with the following reference in subject: Questions-Tender-ADR Project.

Selected consultants will be engaged at a later stage, on an as-needed-basis. The consultancy work may start immediately after the tender is finalised and contracts are signed.

All documents shall be submitted in English (except the sample document, which can be submitted in Turkish), failure to do so will result in the exclusion of the tender.

Lots

Maximum number of Provide(s)

to be selected

Lot 1 – Conciliation in criminal matters

25

Lot 2 – Mediation and arbitration

25

Lot 3 – Strategic and policy development ofADR mechanisms

15

Attached are two (2) files:


Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi olan “Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında “cezai konularda uzlaştırma, arabuluculuk ve tahkimin yanı sıra, AUÇ mekanizmalarına ilişkin strateji ve politika geliştirilmesi” konularında kısa dönemli ulusal uzman alımı için Avrupa Konseyi tarafından bir ihale çağrısına çıkılmıştır.

Bu çağrının amacı, projenin uygulanmasını desteklemek için alanlarında bilgi ve deneyim sahibi ulusal uzmanlardan oluşan bir danışman havuzu oluşturmaktır.

İlgilenen adayların, İhale Dosyasında belirtildiği şekilde, son başvuru tarihi olan 23 Nisan 2021 (23:59, GMT+2 -Ankara saati) tarihine kadar başvurularını göndermeleri gerekmektedir.

  • İhale teklifleriyalnızca e-posta yoluyla (eklerle birlikte) ADR Project konu başlığı ile [email protected] e-posta adresine gönderilecektir. Başka bir e-posta adresine gönderilen teklifler reddedilecektir.

 

  • İhale/satın alım sürecinin takibi adına bu ilanı nerede (ngotenders.net) gördüğünüzü  e-postanızda belirtmenizi rica ederiz.

 

Tüm sorular, 19 Nisan 2021 saat 13:00’e (GMT+2 – Ankara saati) kadar sunulacak ve yalnızca yukarıda belirtilen e-posta adresine “Questions-Tender-ADR Project” konu başlığıyla gönderilecektir.

Seçilen uzmanlarla ileriki aşamalarda ihtiyaç dahilinde irtibata geçilecektir. Danışmanlık, ihale sonlandıktan ve sözleşmeler imzalandıktan hemen sonra başlayabilir.

Tüm belgeler İngilizce olarak sunulacaktır (Türkçe olarak sunulabilecek örnek belge hariç); bunun yapılmaması, ihalenin dışında kalınmasına neden olacaktır.

Lot

Seçilecek En Fazla Uzman Sayısı

Lot 1 – Cezai konularda uzlaştırma

25

Lot 2 – Arabuluculuk ve tahkim

25

Lot 3 – AUÇ mekanizmalarına ilişkin strateji ve politika geliştirilmesi 

15

Ekli dosyalar (2 adet):

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info