Tender Application documents for PR # 21-20-4-194 Initiate FWA to provide schools with Furniture (School desks & Whiteboards) 232 views

Tender Application documents for PR # 21-20-4-194 Initiate FWA to provide schools with Furniture (School desks & Whiteboards)

 

PR # 21-20-4-194 Okullara Mobilya (Okul masaları ve Beyaz tahtalar) sağlamak için  Çerçeve anlaşmasını ımzalayacak İhale Başvurusu için belgeleri

 

 

Shafak was officially established in 2013, while it is founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011. At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.

 

Şafak derneği, 2011’de Suriye Krizinin ilk aylarında kurulurken, resmi olarak 2013 yılında kurulmuştur. Şafak derneği özünde, Suriyeliler tarafından Suriyeliler için kurulmuştur. hayatlarının ihtiyaçlarını  ele geçirmek amacıyla bir sivil toplum kuruluşudur. Sürdürülebilirlik ve özerkliğe odaklanarak haysiyet, eşitlik ve insanlıktır.

 

Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuilding the society on freedom, justice and equality basis.

 

Şafak derneği, siyasi veya dini bağlantıları ne olursa olsun savunmasız kişilere insani yardım hizmetleri sağlamak ve uzun vadede toplumu bir özgürlük, adalet ve eşitlik temelinde yeniden inşa etmek ve iyileştirmek için katkıda bulunmak amacıyla var olan tarafsız, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur

 

 

 1. The subject of the tender:
 • Shafak is looking for a qualified supplier/s to provide schools with Furniture (School desks & Whiteboards) to deliver them to several schools in the following locations:
 • Idleb Governorate: Idelb, Ariha, Harim, Jisr-Ash-Shugur and Salqeen Districts.
 • Aleppo Governorate: Jebel Saman District.
 • SHAFAK will issue a Basic Order Agreement (framework agreement) for the winning supplier/s. The Supplier will not be responsible to deliver all items at once. Shafak will issue Purchase Orders (POs), every time a quantity of the School desks & Whiteboards needed. The quantity mentioned is estimated and under the framework agreement, SHAFAK will not commit to purchasing School desks & Whiteboards till signing purchase orders.
 • Shafak reserve the right to split the contract between two or more vendors

 

 1. İhale konusu:
 • Shafak adına aşağıdaki yerlerdeki birkaç okula teslimat için okullara mobilya (okul sıraları ve karatahtalar) tedarik edecek nitelikli bir tedarikçi arıyor:
 • İdlib ili: İdlib, Eriha, Harem, Cisr El Şuğur ve Salqin bölgeleri.
 • Halep ili Valiliği: Jabal al-Samman bölgesi.
 • Şafak, kazanan tedarikçi ile bir temel sipariş sözleşmesi (çerçeve anlaşması) ımzalayacak. Tedarikçi, tüm ürünlerin bir defada teslim edilmesinden sorumlu olmayacaktır, Şafak, bir miktar okul masasına  veya beyaztahta  her ihtiyaç duyduğunda satın alma siparişi verecektir , Belirtilen miktar tahminidir ve çerçeve anlaşmasına göre Şafak, satın alma siparişleri imzalanana kadar okul masası ve beyaz tahta satın alma taahhüdünde bulunmayacaktır.
 • Shafak, sözleşmeyi bir veya daha fazla tedarikçi arasında bölme hakkını saklı tutar

 

 

A complete set of tender documents may be obtained by interested candidates from the link:

ihale dokümanı seti elde edebilmek için, ilgilenen adaylar tarafından şu link bağlantıdan edinilebilir:

 

 1. Start application05 Mar 2021
 2. The deadline for application25 Mar 2021 at 14:00 in local time
 3. Başvuru başlangıcı: 05 Mart 2021
 4. Başvuru için bitiş tarihi: 25 Mart 2021 yerel saatle 14:00

 

 

 1. Submission:

 

To be qualified for the bid, each bidder must apply his offers in two separate envelops where the financial offer must be in one envelope and the technical offer must be in other separate envelop and each of the two envelops must be in a third separate envelope, otherwise, he will be disqualified.

 

 • Technical Offers (from 1 page to 15 page)  shall also be made in ONE COPY clearly labeled as “Original” marked with tender Number and should clearly show bidders’ names, addresses and should hold bidders’ legal stamps.
 • Financial Offer (from 16 page to 17 page) marked with tender Number shall be produced in signed, stamped and sealed envelopes labeled as “Original” indicating the tender Number and should clearly show bidders’ names, addresses, and should hold bidders’ legal stamps.

 

The Two envelopes shall then be enclosed in a sealed outer envelope, and submitted to “Shafak Office in Gaziantep – Turkey”. EMEK Mahallesi 19075 Nolu Sokak No:4/1 Sahitkamel / Gaziantep /Turkey.

 

 • All the tender documents, BOQs, and technical specifications shall be signed and stamped. otherwise, the supplier will be directly disqualified.
 • Submitting any unclear or inconspicuous documents may lead to do not consider these documents or exclude them from any evaluation.
 • Any bids that contains any calculation error will be disqualified from the tender.

 

 • To help us track our procurement effort, please indicate in your email where (ngotenders.net) you saw this tender/procurement notice.

 

 1. başvurmak:

 

İhaleye hak kazanabilmek için, her teklif sahibinin tekliflerini, mali teklifin tek zarfta, teknik teklifin ise başka bir ayrı zarfta ve her ikisi  üçüncü büyük ayrı zarfta yer alacağı şekilde  koyulamaktadır , aksi takdirde diskalifiye edilecektir.

 • Teknik Teklifler (sayfa 1’dan sayfa 15’ye kadar) ayrıca ihale Numarasıyla işaretlenmiş ve açıkça “Orijinal” olarak etiketlenmiş TEK BİR KOPYADA yapılacaktır ve teklif sahiplerinin adlarının, adreslerini açıkça göstermeli ve teklif sahiplerinin yasal damgalarını taşımalıdır
 • finansal Teklif İhale numarası ile işaretlenmiş şekilde (sayfa 16’den sayfa 17’e kadar), ihale Numarasında belirten “Orijinal” olarak etiketlenmiş imzalı ve mühürlü zarflarda üretilecek ve teklif sahiplerinin adlarının, adreslerini açıkça göstermeli ve teklif sahiplerinin yasal damgalarını taşımalıdır.

 

İki zarf daha sonra kapalı bir dış zarfa konulacak ve “Türkiye – Gaziantep Şafak Ofisi” ne teslim edilecektir.

 

ADRESİ: EMEK Mahallesi 19075 Nolu Sokak No:4/1 Sahitkamel / Gaziantep /Turkey.

 

 • Tüm ihale dokümanları, tekliflerin listesi ve teknik şartnameler imzalanıp kaşelenecektir. aksi takdirde tedarikçi doğrudan diskalifiye edilecektir.
 • Açık olmayan veya belirsiz olan herhangi bir belgenin gönderilmesi, bu belgelerin dikkate alınmamasına veya herhangi bir değerlendirmenin dışında tutulmasına neden olabilir.
 • tekliflerde bulunan Herhangi bir hesaplama hatası içeren teklif, ihaleden diskalifiye edilecektir.

 

Submission of one bid for both technical and financial offers will lead to dismissal.

 

Hem teknik hem de finansal teklifler için teklifin bir zarfta sunulması teklifin reddedilmesine neden olacaktir.

 • İhale/satın alım sürecinin takibi adına bu ilanı nerede (ngotenders.net) gördüğünüzü  e-postanızda belirtmenizi rica ederiz.

Last date to submit offers is:  25 Mar 2021 at 14:00 in Local time, Offers received after this time will not be considered

 

teklif verme tarihi son gün: 25 Mart 2021 yerel saatle 17:00, Bu saatten sonra alınan           teklifler dikkate alınmayacaktır
Share this tender/job

Shafak was founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011, and by 2013 it was officially established as a formal NGO (Non-Governmental Organization). At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.
Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuild the society on freedom, justice and equality basis.

Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info