Tender Application documents for PR # 21-20-4-413 Initiate framework agreement of supply hospitality and refreshments for all Shafak Programs 296 views

Tender Application documents for

PR # 21-20-4-413 Initiate framework agreement of supply hospitality and refreshments for all Shafak Programs

 

PR # 21-20-4-413 Tüm Shafak Programları için tedarik nemlendirici ve ağırlama ikramlari çerçeve anlaşması başlatımak için İhale Başvuru belgeleri

 

Shafak was officially established in 2013, while it is founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011. At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.

 

Şafak derneği, 2011’de Suriye Krizinin ilk aylarında kurulurken, resmi olarak 2013 yılında kurulmuştur. Şafak derneği özünde, Suriyeliler tarafından Suriyeliler için kurulmuştur. hayatlarının ihtiyaçlarını  ele geçirmek amacıyla bir sivil toplum kuruluşudur. Sürdürülebilirlik ve özerkliğe odaklanarak haysiyet, eşitlik ve insanlıktır.

 

Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuilding the society on freedom, justice and equality basis.

 

Şafak derneği, siyasi veya dini bağlantıları ne olursa olsun savunmasız kişilere insani yardım hizmetleri sağlamak ve uzun vadede toplumu bir özgürlük, adalet ve eşitlik temelinde yeniden inşa etmek ve iyileştirmek için katkıda bulunmak amacıyla var olan tarafsız, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur

 

 

 1. The subject of the tender:

 

 • Shafak is looking for a qualified supplier to supply hospitality and refreshments for all Shafak Programs and deliver them to the assigned location by Shafak in the following Areas:

Area A: Idleb Districts and Jabal Samaan Districts

Area B: Afrin, Azaz, Albab ,and Jarablous Districts

 • Shafak reserve the right to split the contract between two or more vendors

 

 1. İhale konusu:

 

 • Tüm Shafak Programları için tedarik  nemlendirici ve ağırlama ikramlari  ve bunları  aşağıdaki Alanlarda Shafak tarafından belirlenen yere teslim etmek için nitelikli bir tedarikçi arıyor:

Alan A: Idleb İlçeleri ve Cebel Samaan İlçeleri

Alan B: Afrin, Azaz, Albab ve Cerablous İlçeleri

 • Shafak, sözleşmeyi bir veya daha fazla tedarikçi arasında bölme hakkını saklı tutar

 

 

 • A complete set of tender documents may be requested by interested candidates by e-mail addressing  Tender Number to the following e-mail: [email protected]
 • To help us track our procurement effort, please indicate in your email where (ngotenders.net) you saw this tender/procurement notice.
 • ihale dokümanı seti elde edebilmek için, ilgili adaylar tarafından İhale Numarası ile aşağıdaki e-posta adresine göndererek talep edilebilir: [email protected]
 • İhale/satın alım sürecinin takibi adına bu ilanı nerede (ngotenders.net) gördüğünüzü  e-postanızda belirtmenizi rica ederiz.

 

 

 1. Start application: 23 Mar 2021
 2. The deadline for application: 13 Apr 2021 at 14:00 in local time
 3. Başvuru başlangıcı: 23 Mart 2021
 4. Başvuru için bitiş tarihi: 13 Nisan 2021 yerel saatle 14:00

 

 1. Submission:

 

To be qualified for the bid, each bidder must apply his offers in two separate envelops where the financial offer must be in one envelope and the technical offer must be in other separate envelop and each of the two envelops must be in a third separate envelope, otherwise, he will be disqualified.

 

 

 • Technical Offers (from 1 page to 17 page)  shall also be made in ONE COPY clearly labeled as “Original” marked with tender Number and should clearly show bidders’ names, addresses and should hold bidders’ legal stamps.
 • Financial Offer (from page 18 page to 21 page) marked with tender Number shall be produced in signed, stamped and sealed envelopes labeled as “Original” indicating the tender Number and should clearly show bidders’ names, addresses, and should hold bidders’ legal stamps.

 

 

The Two envelopes shall then be enclosed in a sealed outer envelope, and submitted to one of the following offices:

“Shafak Office in Gaziantep – Turkey”. EMEK Mahallesi 19075 Nolu Sokak No:4/1 Sahitkamel / Gaziantep /Turkey.

Shafak office in Azaz – Aleppo Governorate.

Shafak officer in Bab Al Hawa – Idleb Governorate.

 

 • All the tender documents, BOQs, and technical specifications shall be signed and stamped. otherwise, the supplier will be directly disqualified.

 

 • Submitting any unclear or inconspicuous documents may lead to do not consider these documents or exclude them from any evaluation.
 • Any bids that contains any calculation error will be disqualified from the tender.

 

 

 

 1. başvurmak:

 

İhaleye hak kazanabilmek için, her teklif sahibinin tekliflerini, mali teklifin tek zarfta, teknik teklifin ise başka bir ayrı zarfta ve her ikisi  üçüncü büyük ayrı zarfta yer alacağı şekilde  koyulamaktadır , aksi takdirde diskalifiye edilecektir.

 

 • Teknik Teklifler (sayfa 1’dan sayfa 17’ye kadar) ayrıca ihale Numarasıyla işaretlenmiş ve açıkça “Orijinal” olarak etiketlenmiş TEK BİR KOPYADA yapılacaktır ve teklif sahiplerinin adlarının, adreslerini açıkça göstermeli ve teklif sahiplerinin yasal damgalarını taşımalıdır
 • finansal Teklif İhale numarası ile işaretlenmiş şekilde (sayfa 18’den sayfa 21’e kadar), ihale Numarasında belirten “Orijinal” olarak etiketlenmiş imzalı ve mühürlü zarflarda üretilecek ve teklif sahiplerinin adlarının, adreslerini açıkça göstermeli ve teklif sahiplerinin yasal damgalarını taşımalıdır.

 

İki zarf daha sonra kapalı bir dış zarfa konulacak ve ve aşağıdaki ofislerden birine teslim  edilecektir

“Türkiye – Gaziantep Şafak Ofisi” .

ADRESİ: EMEK Mahallesi 19075 Nolu Sokak No:4/1 Sahitkamel / Gaziantep /Turkey.

Azaz – Halep ili Şafak ofisi.

Bab Al Hawa Şafak ofisi – Idleb ili

 

 • Tüm ihale dokümanları, tekliflerin listesi ve teknik şartnameler imzalanıp kaşelenecektir. aksi takdirde tedarikçi doğrudan diskalifiye edilecektir.

 

 • Açık olmayan veya belirsiz olan herhangi bir belgenin gönderilmesi, bu belgelerin dikkate alınmamasına veya herhangi bir değerlendirmenin dışında tutulmasına neden olabilir.

 

 • tekliflerde bulunan Herhangi bir hesaplama hatası içeren teklif, ihaleden diskalifiye edilecektir.

 

 

Submission of one bid for both technical and financial offers will lead to dismissal.

 

Hem teknik hem de finansal teklifler için teklifin bir zarfta sunulması teklifin reddedilmesine neden olacaktir.

 

Last date to submit offers is:  13 Apr 2021 at 14:00 in Local time, Offers received after this time will not be considered.

 

 

teklif verme tarihi son gün: 13 Nisan 2021 yerel saatle 14:00, Bu saatten sonra alınan           teklifler dikkate alınmayacaktır

 

Share this tender/job

Shafak was founded during the early months of the Syrian Crisis in 2011, and by 2013 it was officially established as a formal NGO (Non-Governmental Organization). At its core, Shafak is a grassroots NGO that was formed by Syrians for Syrians, with the intent of addressing the needs of their life with dignity, equality and humanity with a focus on sustainability and autonomy.
Shafak is an impartial, independent, non-profit NGO that exists for the express purpose of providing humanitarian services to vulnerable people regardless of political or religious affiliations and on the long run to contribute to recover and rebuild the society on freedom, justice and equality basis.

Connect with us

Newsletter

Subscribe our newsletter for quick response

Contact Info